За нас

Акционерно дружество „Хан Кубрат“ гр.Кубрат е създадено през 1971 г. към ДСО „Хранмаш“ гр. Стара Загора с предмет на дейност – машини за малки и средни хлебозаводи. През 1982 година преминава към СК „Енчо Стайков“ гр. Лясковец с нов предмет на дейност – специално производство и производство на селскостопанска техника – основно износ за бившия Съветски съюз. През 1990 година дружеството преминава към Министерството на Промишленността.

В момента дейността на „Хан Кубрат“ АД е производство в три направления:

Пълно комплектно оборудване за хлебозаводи

Машини за растителна защита

пръскачки навесни и прикачни за слято пръскане и трайни насъждения за различните класове трактори

Нестандартна продукция

От създаването си досега фирмата има 50 годишен опит и традиции в това производството. Работи основно за българския пазар и частичен износ за Румъния, Молдова, Украйна, Бившите републики на Съветския съюз и Македония.

В тази пазарна ниша сме утвърден производител. Това се дължи на висококвалифицирания персонал, широката гама на произвежданата продукция от около 40 вида изделия, развитото гаранционно и следгаранционно обслужване и поддържане с резервни части и др.

Основни клиенти на дружеството са малки, средни и големи хлебозаводи, и хлебопекарни, земеделски кооперации, и фермери. Отношенията ни с партньорите ни се градят на основата на зачитане на взаимните интереси, права и обратна информация за надежността на изделията и качеството.