Пръскачки щангови навесни ПЩН 600

Пръскачки щангови навесни ПЩН 600

Пръскачки щангови навесни ПЩН 600

Навесните щангови пръскачки са предназначени за химическа защита на растенията от болести, вредители и плевели чрез пръскане с разтвори, емулсии и суспензии на полски, зеленчукови и трайни култури, засяти сляпо или редово в зависимост от проходимостта на трактора. Пръскачката се предлага в два варианта – с 9 и 12м. щанги. Снабдена е с американски филтри и дюзи за разпръскване.

Агрегат за растителна защита АРЗ 12 и АРЗ 16

Агрегат за растителна защита АРЗ 12 и АРЗ 16

Агрегат за растителна защита АРЗ 12 и АРЗ 16

Предназначен е за растителна защита на полски култури от болести, вредители и плевели чрез пръскане с разтвори, емулсии и суспензии. Агрегатът може да приготвя и разпръсква всички видове разтвори, необходими за растителна защита, в т.ч. и бордолезов разтвор. Може да разпръсква и течни минерални торове, да зарежда всички видове растително-защитни машини с приготвения от него разтвор. Агрегатът има възможност за сомозареждане от естествен водоем. Снабден е с американски филтри и дюзи за разпръскване.

Вентилаторни пръскачки ПНВ 600 и ППВ 1300

Вентилаторни пръскачки ПНВ 600 и ППВ 1300

Вентилаторни пръскачки ПНВ 600 и ППВ 1300

Вентилаторните пръскачки служат за водене на химическа борба с болестите и неприятелите по лозята и нискостеблените овощни градини. Машините работят по метода на дребнокапковото и обикновено пръскане с разтвори, емулсии и суспензии на химически препарати. Снабдени са с италиянски помпи за високо налягане и американски филтри и дюзи за разпръскване.

Машина за тиквено семе

Машина за тиквено семе

Машина за тиквено семе

Машината е предназначена да извади тиквеното семе от тиквата и да го почисти от грубите отпадъци. По допълнителна заявка се комплектова с кош за готовата продукция.