Вентилаторни пръскачки ПНВ 600 и ППВ 1300

Вентилаторните пръскачки служат за водене на химическа борба с болестите и неприятелите по лозята и нискостеблените овощни градини. Машините работят по метода на дребнокапковото и обикновено пръскане с разтвори, емулсии и суспензии на химически препарати. Снабдени са с италиянски помпи за високо налягане и американски филтри и дюзи за разпръскване.