Машина за тиквено семе

Машината е предназначена да извади тиквеното семе от тиквата и да го почисти от грубите отпадъци. По допълнителна заявка се комплектова с кош за готовата продукция.