Агрегат за растителна защита АРЗ 12 и АРЗ 16

Предназначен е за растителна защита на полски култури от болести, вредители и плевели чрез пръскане с разтвори, емулсии и суспензии. Агрегатът може да приготвя и разпръсква всички видове разтвори, необходими за растителна защита, в т.ч. и бордолезов разтвор. Може да разпръсква и течни минерални торове, да зарежда всички видове растително-защитни машини с приготвения от него разтвор. Агрегатът има възможност за сомозареждане от естествен водоем. Снабден е с американски филтри и дюзи за разпръскване.