Контакти

Адрес

ул. „Цар Освободител“ 70, 7300 Кубрат

Изпълнителен директор

0879 333 218

Главен счетоводител

0885 453 105

Производствен отдел

0882 516 513

Свържете се с нас!

4 + 3 =