ХАН КУБРАТ
Комплектно оборудване за хлебозаводи и машини за растителна защита

Продукти и решения

Хлебарска техника

Земеделска техника

Повече за Хан Кубрат

Фирма ХАН КУБРАТ АД – гр. Кубрат е специализирана в изграждането на технологични линии за производство на хляб. Произвежда всички видове машини за хлебопроизводство.

Фирмата произвежда също така и машини за растителна защита.
Пръскачките са оборудвани с италиански помпи на фирма „Comet“ и центробежни помпи собствено производство. Размерът на щангите варира от 6 до 17 метра обхват. Резервоарите са с вместимост от 600 до 2200 литра. Разпръскващите елементи (дюзи) и филтри са американско производство на фирма „Spraying systems“.

Повече от 50 години опит и традиции в производството

Широка гама на произвеждана продукция с около 40 вида изделия

Развито гаранционно и следгаранционно обслужване и поддържане с резервни части

ХАН КУБРАТ
Надеждност на изделията и качество доказано в годините

Получете оферта