Технологична линия за производство на хляб

Сито за брашно

   

Предназначението на сито-аератора е да пресява и разбухва брашното преди използването му за замесване на тестото. Производителността му е до 1500 кг./ч.

 

Водонагревател - дозатор

   

Водонагревател-дозатор служи за отмерване на желано количество вода (до 100л.) и за неговото загряване до желана температура. Пълни автоматично до обеми от 50 и 100л. Гарантира еднаква температура на вложеното количество вода в тестото.

 

Тестомесачни машини МТ25, МТ50В, МТ80

           

Тестомесачните машини модели МТ25, МТ50В, МТ80 са със спирален работен орган и са предназначени за периодично замесване на тесто с маса съответно до 25, 50 и 80 кг.

 

Тестомесачни машини МТ120, МТ160, МТ200, МТ250

           

Тестомесачните машини модели МТ120, МТ160, МТ200 и МТ250 са със спирален работен орган и са съоръжени с отделящ се казан. Предназначени са за периодично замесване на тесто с маса сответно до 120, 160, 200 и 250 кг. Машините разполагат и с електронно управление, което позволява изпълнение на определена програма за замесване на тестото. Всяка тестомесачка се предлага с един брой количка с казан, като е възможно да се поръчат допълнително неограничен брой колички с казан към машините.

 

Повдигач - обръщач

   

Повдигач-обращачът е предназначен за повдигане и обръщане на казана заедно с количката на тестомесачните машини модели МТ120, МТ160, МТ200 и МТ250, и изсипване на съдържанието в тестоделителна машина.

 

Тестоделителна машина

   

Тестоделителната машина служи за делене на тестото на късове с определен грамаж. Може да се използва самостоятелно или като част от линия за разфасовка и формовка на тесто.

 

Тестоокръглителна машина

   

Тестоокръглителната машина е предназначена за окръгляване на късове тесто. Същата работи като неразделна част от линия за обработка на тесто.

 

Тестооформителна машина

   

Тестооформителната машина се използва за формиране на късове тесто. Машината влиза в състава на технологичната линия за производство на хляб. Предлага се в два варианта - със и без разточна глава.

 

Камера за окончателна ферментация

Камерата за окончателна ферментация е предназначена да осъществява порционно окончателната ферментация на хлебни теста. Поддържа константна влажност и температура. Предлага се в четири варианта – единична, двойна, като всяки от тези два може да е удължен вариант.

 

Пещ за закуски

   

Пещ за закуски е предназначена за изпичане на закуски и сладкарски изделия.

Пещ за хляб

Пещите за изпичане на хляб са рециркулационни. Предлагат се с два и четири етажа, като е възможно спиране на притока на пара към който и да е от етажите. Осигуряват еднаква температура навсякъде в работното пространство, което допринася за цялостното и равномерно изпичане на хляба. Пещите работят на електричество, дизелово гориво и газ.

 

Количка с казан

   

Освен с тестомесачните машини количка с казан се предлага отделно, тъй като е възможно технологичната линия да изисква работа с повече от една количка на тестомесачка.

 

Количка за транспортьор - зареждач

   

Количката побира до осем транспортьор-зареждача. Зареждачите служат за зареждане на пещи за хляб. Двата артикула могат да бъдат поръчвани поотделно.