Акционерно дружество "Хан Кубрат" гр.Кубрат е създадено през 1971 г. към ДСО "Хранмаш" гр.Стара Загора с предмет на дейност - машини за малки и средни хлебозаводи. През 1982 година преминава към СК "Енчо Стайков" гр.Лясковец с нов предмет на дейност - специално производство и производство на селскостопанска техника - основно износ за бившия Съветски съюз.

През 1990 година дружеството преминава към Министерството на Промишленността.
В момента дейността на "Хан Кубрат" АД е производство в три направления:

- Пълно комплектно оборудване за хлебозаводи.
- Машини за растителна защита - пръскачки навесни и прикачни за слято пръскане и трайни насъждения за различните класове трактори.
- Нестандартна продукция.

От създаването си досега фирмата има 34 годишен опит и традиции в това производството. Работи основно за българския пазар и частичен износ за Румъния, Молдова, Украйна, Бившите републики на Съветския съюз и Македония.

В тази пазарна ниша сме утвърден производител. Това се дължи на високо квалифицирания персонал, широката гама на произвежданата продукция от около 40 вида изделия, развитото гаранционно и след гаранционно обслужване и поддържане с резервни части и др.

Основни клиенти на дружеството са - малки, средни и големи хлебозаводи, и хлебопекарни, земеделски кооперации, и фермери. Отношенията ни с партньорите ни се градят на основата на зачитане на взаимните интереси, права и обратна информация за надежността на изделията и качеството.