За връзка с нас:

Изпълнителен директор: 084 872042, 0888 788660

Пласмент: тел./факс: 084 872027, 0888 788660

Главен счетоводител: 084 872454, 0885 453105

Производствен отдел: 0882 516513

e-mail:office@hankubrat.com